Základní informace o přípravách národní konference: 

MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT V  BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB II 

Národní konference se koná ve dnech 9.-10. 2. 2022 na ČVUT v  Praze.  

Národní konference je určena pro vedení krajů, obcí a dále pro stavební úřady. Budeme probírat témata  určená i pro širší odbornou veřejnost, bude reagovat na aktuální dění v ČR. 

Konferenci v roce 2022 organizuje technická skupina ISPRS TC V/WG7 – Innovative Technologies in Training  Civil Engineers and Architects ve spolupráci s PHEDCS, zapsaný ústav, s prezidentem ICT UNIE a  víceprezidentem HK ČR Mgr. Zdeňkem Zajíčkem a s kvestorem ČVUT Ing. Jiřím Boháčkem.  

Záštitu nad konferencí převzala Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR

Partnery konference (jejich nominovaní zástupci) jsou nyní: ČVUT (za ČVUT kvestor Ing. Jiří Boháček), FSv  ČVUT (proděkan pro zahraniční vztahy prof. Dr. Ing. Karel Pavelka), FD ČVUT (děkan doc. Ing. Pavel  HRUBEŠ, Ph.D.), ČUZK (předseda ČUZK Ing. Karel Večeře), SFDI (ředitel SFDI, Ing. Zbyněk Hořelica), ČAS  (ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba), cz BIM (místopředseda představenstva Ing. Arch. Petr  Vaněk).  

Na konferenci budou řešena následující témata: 

  1. Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, veřejné rejstříky pro evidenci  nemovitých věcí a problematika BIM pro projektování – 2022. 
  2. BIM pro investory (s důrazem na liniové stavby a stavby velkých vlastníků).
  3. Pilíře pro určení vlastnických vztahů k nemovitým věcem – RÚIAN, KN, DTM.
  4. PORTÁL STAVEBNÍKA a digitalizace stavebního řízení a územního plánování a DTM ČR.
  5. Rozvojové projekty energetických lídrů (skupina ČSRES) – pro cca 50 lidí, bude  streamovaný, určen pro sponzory a významné zástupce státní správy. 

Informace o konferenci jsou: https://mvpbim2022.cz/ 

 Za technickou skupinu ISPRS TC V/WG7 spolupředsedající, ředitel PHEDCS, zapsaný ústav a ředitel  konference: 

Ing. Karel Vach CSc. 

Kontaktní telefon: 776 592 329