Služby

PRAGABUILDING, spol. s r.o. je developerskou společností se zaměřením na projekci a výstavbu rodinných domů.
Dále provádíme pozemkový audit a komplex prací, a to zaměření pozemku, vytyčení vlastnických hranic včetně zápisu do KN.

Zaměření nemovitosti /

geometrický plán / katastr

Inspekce nemovitosti

Projektantská činnost

Výběr pozemku pro výstavbu

Výběr pozemku v návaznosti na infrastrukturu

Pozemkový audit