Developerská činnost

Co si představit pod pojmem developerská činnost?

Developerská činnost zahrnuje nákup pozemku pro určitý investiční záměr, následnou výstavbu a následně prodej nebo pronájem cílovému zákazníkovi.

Investorům nabízíme kompletní realizaci investičního záměru na klíč nebo vyhledání vhodné investiční příležitosti.

Na co se zaměřujeme?

  • developerské projekty nových objektů i areálů
  • rekonstrukce nakoupených nemovitostí
  • oblast bydlení a občanské vybavenosti

Jak postupujeme při developerských projektech?

Vytipujeme vhodné území a provedeme audit pozemku nebo budovy pro realizaci investičního záměru. Dále vypracujeme studii projektu,

  • zajistíme realizaci projektu, popř. zahájíme procedury změny územního plánu,
  • získáme všechna potřebná povolení,
  • vybudujeme inženýrské sítě,
  • zajistíme výstavbu projektu,
  • dokončené nemovitosti prodáme přes vlastní realitní společnost.

Na co klademe důraz?

Klademe důraz na vyřešené majetkoprávní vztahy před započetím každého investičního záměru. Dále na provádění výstavby na základě kvalitně zpracovaného projektu a vydaného stavebního povolení. V průběhu realizace stavby provádíme kontrolu kvality prováděných stavebních prací. Po kolaudaci stavby následuje vklad do katastru nemovitostí nebo podpis nájemní smlouvy. Nakonec zákazníkovi předáváme klíče od hotové nemovitosti.